Vítejte

Skupina supratekutosti je součástí Společné laboratoře nízkých teplot založené Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky.

Zabýváme se zejména kryogenní dynamikou normálního kapalného a supratekutého helia při teplotách blízkých absolutní nule. Svými vlastnostmi se supratekuté helium podstatně liší od klasických kapalin a vzniká v něm tzv. kvantová turbulence.

Tato proudění zkoumáme řadou rozmanitých experimentálních metod, např. měřením odezvy ponořených oscilujících těles, metodou tlumení druhého zvuku anebo přímou vizualizací proudění.

Více o supratekutosti se dozvíte v článku úvod do supratekutosti

Nabízené studentské projekty

Prototyp nanofluidického supratekutého detektoru gravitačních vln

Gravitační vlny byly předpovězeny Einsteinovou obecnou teorií relativity na počátku 20. století. K experimentální ověření jejich existence potom došlo na experimentu LIGO pomocí velmi citlivého interferometru. Jistou nevýhodou toho experimentu je jeho rozměr a citlivost na nízkofrekvenční gravitační vlny pokrývající jen malou část všech potenciálních zdrojů. Potenciální alternativou je využití akustického rezonátoru naplněného supratekutým Heliem.

všechny projekty

Řešené projekty a granty

  • 2020-2022 Kvantová turbulence s nanometrickým rozlišením (GAČR 2013001Y)
  • 2020-2022 Souhra konvektivního přenosu tepla a turbulentních proudění s rotací v klasických a kvantových fázích kryogenního helia (GAČR 20-00918S)
zobrazit vše